Wiki Backrooms Việt Nam


Discord của chúng tôi hiện có các thành viên hoạt động tích cực cùng các nhân viên với số lượng hơn diễn đàn rất nhiều. Vì vậy nếu như bạn có câu hỏi cần giải đáp, hòa nhập với cộng đồng, v.v thì hãy tham gia ngay. Chúng tôi luôn nóng lòng làm quen thêm bạn mới!

Các Hướng Dẫn của chúng tôi sẽ cho bạn các công cụ cần thiết trong việc phát triển tác phẩm của bản thân - cũng như các mẫu bài và mẹo cho các Level, Thực Thể, và mấy thứ khác nữa. Chúng tôi cũng thêm mẹo viết bài chung nữa!

Trang Nháp của chúng tôi là trang web viết nháp miễn phí, cung cấp cho bạn khả năng thử nghiệm và xem xét tác phẩm Backrooms của bạn ra sao trước khi đăng lên Wiki ngay tức thì. Chia sẻ Trang Nháp lên cộng đồng cũng là cách nhanh nhất để nhận đánh giá.
YouTube
Theo dõi Kênh YouTube The Backrooms Vietnam!

Chúng tôi thường xuyên đăng tải các nội dung Backrooms tại kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Mong bạn ghé qua!

Facebook
Theo dõi Trang Facebook The Backrooms Vietnam!

Đồng thời hãy tham gia Nhóm Facebook của chúng tôi!

SCP-VN
Hãy truy cập qua SCP Wiki VN!

Chúng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía SCP Wiki VN! Vì thế, hãy ghé qua nếu bạn có thể.

Backrooms-EN
Truy cập Wiki Backrooms!

Đồng thời cũng hay xem qua các wiki dịch thuật khác của chúng tôi tại Trung Tâm Dịch Thuật!

Trang Mới Đăng Tải

Thực Thể Liên Sao, + 1 (+1, -0), VadiroHinda
Mọi Thứ Đều Bình Thường, + 1 (+1, -0), OzverseTheMasquerade
Thực Thể 64, + 1 (+1, -0), I_C_E_Y
Level-VN 12, + 2 (+2, -0), OzverseTheMasquerade
Mặt Trời Không Lặn Trên Vườn, + 1 (+1, -0), OzverseTheMasquerade
Level-VN 11, + 1 (+1, -0), OzverseTheMasquerade
Level-VN 10, + 3 (+4, -1), OzverseTheMasquerade


Chi Nhánh Chính Thức

logo.svg

Chi Nhánh Tiếng Anh

http://backrooms-wiki.wikidot.com/

UN-C.png

Vườn Ươm Ngôn Ngữ

http://backrooms-uli.wikidot.com/

pt-br-logo

Chi Nhánh Tiếng Bồ Đào Nha

http://pt-br-backrooms-wiki.wikidot.com/

fr-logo

Chi Nhánh Tiếng Pháp

http://fr-backrooms-wiki.wikidot.com/

es_logo.png

Chi Nhánh Tiếng Tây Ban Nha

http://es-backrooms-wiki.wikidot.com/

backrooms-pl-bgtr.png

Chi Nhánh Tiếng Ba Lan

http://pl-backrooms-wiki.wikidot.com/


VN%20BR%201T

2020-2023 - Backrooms
Logo Backrooms được tạo bởi EstrellaYoshteEstrellaYoshte
Logo Backrooms-VN được sửa bởi StupifPotatoStupifPotato dựa trên Logo Backrooms
Discord | Diễn Đàn | Nhân Viên | Hướng Dẫn


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License